Två ryska Oss — stridsflygplan upptäckt den strategi för fyra F — flygplan av US Air Force

När återgivning av vårt material i sin helhet eller delvis, hyperlänk till PRAVDA bör göras

Uppfattningar och åsikter författarna inte alltid sammanfaller med utgångspunkt i PRAVDA redaktörer

About